President

SMT. SHARDA DEVI JADAM

Senior Vice President

DR. BHUPENDER SINGH CHOUHAN

Vice President

SANJAY BISHNOI

Vice President

SURYA PRAKASH GARG

Secretary

DEV NARAYAN GURJAR

Senior Joint Secretary

SURENDRA SINGH GURJAR

Joint Secretary

RAKESH SHARMA

Joint Secretary

OM PURI

Treasurer

KARTIKEY SHARMA

Executive Member

GIRIRAJ SANKHLA

Executive Member

MAHENDRA MAHIYA